آخرین قیمت خودرو در آخرین روزهای سال/ بهای این خودرو در یک هفته 90 میلیون تومان ریخت

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011229340707436544/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%2F-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88