آخرین قیمت خودرو در بازار / دنا 520 میلیونی شدنوسان قیمت خودرو این روزها بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است. – به گزارش ایران پژواک ، قیمت خودرو در ماه های اخیر افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. ج، زیر دربردارنده قیمت خودرو است:
منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66093385/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF