آذر منصوری: چند مهسای دیگر باید جان دهند تا عاملان دفاع بد از حجاب بپذیرند اصرار بر این رویه نتایج عکس به همراه دارد

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020417343856506880/%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C%3A-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86