آغاز ثبت نام کوییک اس بدون قرعه کشی + لینک ثبت نام

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020323921057439744/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA