آغاز فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا طی دی ماه

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66331930/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87