آلپاین آلپن گلو؛ عجیب ترین خودروی فرانسه در نمایشگاه پاریس! (+عکس)


براساس اطلاعات موجود، در تولید آلپن گلو از کامپوزیت با پایه کربن بازیافتی به منظور کاهش آثار م،ب زیست محیطی پروسه تولید، استفاده شده است.

– آلپاین آلپن گلو؛ عجیب ترین خودروی فرانسه در نمایشگاه پاریس! (+ع،) ” براساس اطلاعات موجود، در تولید آلپن گلو از کامپوزیت با پایه کربن بازیافتی به منظور کاهش آثار م،ب زیست محیطی پروسه تولید، استفاده شده است.

نمایشگاه خودروی پاریس” به نمایش گذاشته می شود.

براساس اطلاعات موجود، در تولید آلپن گلو از کامپوزیت با پایه کربن بازیافتی به منظور کاهش آثار م،ب زیست محیطی پروسه تولید، استفاده شده است.

بخش پیشرانه نیز بسیار مرموز است و ظاهرا با یک بت موبیل”(خودروی بتمن) یا چیزی شبیه آن روبرو هستیم.

البته اگر دقیق تر به دنبال شباهت ها باشیم، به نظر می رسد یک شاسی فرمول 1 با قابی از مواد کامپوزیتی سبک ،یب شده است.

آلپاین A110S فیلیپه پنتون؛ خودرویی که روح طراحی خود را از سال 1955 تا کنون حفظ کرده است! (+ع،) ” طول آلپن گلو با توجه به همین تصاویر احتمالا بیش از 5 متر است و عرض نیز بالای 2 متر، در رابطه با ارتفاع نیز باید به کمتر از 1 متر اشاره کنیم.

آلپن گلو گفتنی است به درخشش نور قرمز رنگی که در افق پدیدار می شود آلپن گلو گفته می شود.

این اثر به دلیل اثری که ابر ها روی نور خورشید و انعکاس آن دارند بوجود می ایند و معمولا هنگام غروب خورشید دیده می شود.

عکاسان عاشق این ویژگی طبیعت هستند که فرصتی من، برای شکار مناظر کم نظیر در اختیارشان قرار می دهد.

تنها مک، که این پدیده مشاهده می شود کوهستان و مناطق کوهست، است.

در واقع این اثر فیزیکی به طور غیر مستقیم به نور خورشید ربط دارد و نتیجه انعکاس آن در ذرات یخ و برف است.

حضور نام مرتبط با کوه آلپ نیز سوژه اصلی داستان نامگذاری این خودرو و ارتباط آن با
کلید واژه ها: کامپوزیت – تولید – زیست محیطی – نمایشگاه – اطلاعات – استفاده – نمایش – عجیب ترین – پروسه – محیطی – آلپاین – کاهش – پایه – زیست – کربن – فرانسه – آثار – کامپوزیتی – عجیب – فرمول 1 – شباهت – فرمول – ،یب – مرموز – مواد – شاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65307521/%D8%A2%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%BE%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%9B-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%21