آمادگی خدمات پس از فروش ایران خودرو برای ارایه خدمات ویژه به زائران امام رضا(ع)

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020720299647727616/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA