آمادگی زیمبابوه برای همکاری با ایران در تولید خودرو | وزیر

وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه در این دیدار گفت: از زمان استقلال زیمبابوه روابط بسیار تاریخی دیرینه ای با ایران داشته ایم و با توجه به تحریم هایی که علیه زیمبابوه وجود دارد می تو،م از تجربیات ایران استفاده کنیم.

سی اینسزا افزود : در زمینه همکاری های دو کشور هم افزایی داریم و در مورد تدوین نقشه راه نیز می تو،م همکاری لازم را داشته باشیم .

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (یکشنبه) با هوی سی اینسزا وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه دیدار و گفت وگو کرد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری ایران پرس ، نهمین اج، کمیسیون مش، دو کشور ایران و زیمبابوه در روزهای آینده در تهران برگزار می شود و طبق پیش نویس تهیه و ارسال شده این اج،، تعدادی سند همکاری دوجانبه مبا، و امضا می شود.

112 بیشتر بخو،د:


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66507559/%C2%A0%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه، در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای همکاری با ایران در تولید خودرو اعلام آمادگی کرد.

در این دیدار طرفین، بر همکاری های مختلف اقتصادی تأکید ،د.