آمار عجیب از قیمت پژو پارس در کارخانه و بازار

منبع خبر: زی سان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021237063723956224/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1