آیا گرم کردن خودرو به صورت درجا مضر است؟ | خودرو متوقف با

ولی برای گرم ، موتور احتیاجی به گرم ، درجا آن هم در زمان طول، نیست.

در مورد اتومبیل های قدیمی میتو،د پس از یک دقیقه راه بیفتید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65486398/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F – به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا، یک خودروی سرد آمادگی حرکت ندارد.

زیرا برای گرم ، موتور اغلب اتومبیل های جدید نیم دقیقه کافیست.

این در حالی است که متخصصین میگویند خودرو متوقف با موتور روشن نه تنها دردی را دوا نمی کند، که مشکل سازتر هم خواهد بود.

با ورود حجم زیاد سوخت به محفظه ی احتراق، خودرو به روغن ریزی می افتد.

باور عمومی بر این است که باید چند دقیقه پس از استارت زدن اجازه دهید دمای این سیالات کمی افزایش یابد تا از فرسایش موتور کاسته و بر عمر آن افزوده شود.

موتور ماشین به وسیله ی مخلوطی از هوا و بنزین به گردش می افتد، در هوای سرد مصرف بنزین موتور افزایش می یابد.

خودرو متوقف با موتور روشن نه تنها به گرم ، خودرو کمک نمی کند، بلکه مشکل ساز هم خواهد بود.

هرچقدر که روغن بیشتری از خودرو دفع شود روغن سوزی موتور بیشتر و کارایی آن کمتر می شود.

چگالی سیالات داخل خودرو نظیر روغن موتور یا گریس در فصل سرد افزایش یافته و سفت تر می شوند؛ در نتیجه هر وسیله ای در فصل زمستان نیاز دارد اندکی گرم شود تا فعالیت مطلوب تری داشته باشد.