آیا گرم کردن خودرو به صورت درجا مضر است؟ | خودرو متوقف با

با ورود حجم زیاد سوخت به محفظه ی احتراق، خودرو به روغن ریزی می افتد.

چگالی سیالات داخل خودرو نظیر روغن موتور یا گریس در فصل سرد افزایش یافته و سفت تر می شوند؛ در نتیجه هر وسیله ای در فصل زمستان نیاز دارد اندکی گرم شود تا فعالیت مطلوب تری داشته باشد.

باور عمومی بر این است که باید چند دقیقه پس از استارت زدن اجازه دهید دمای این سیالات کمی افزایش یابد تا از فرسایش موتور کاسته و بر عمر آن افزوده شود.

زیرا برای گرم ، موتور اغلب اتومبیل های جدید نیم دقیقه کافیست.

ولی برای گرم ، موتور احتیاجی به گرم ، درجا آن هم در زمان طول، نیست.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا، یک خودروی سرد آمادگی حرکت ندارد.

خودرو متوقف با موتور روشن نه تنها به گرم ، خودرو کمک نمی کند، بلکه مشکل ساز هم خواهد بود.

در مورد اتومبیل های قدیمی میتو،د پس از یک دقیقه راه بیفتید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65486398/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

این در حالی است که متخصصین میگویند خودرو متوقف با موتور روشن نه تنها دردی را دوا نمی کند، که مشکل سازتر هم خواهد بود.

موتور ماشین به وسیله ی مخلوطی از هوا و بنزین به گردش می افتد، در هوای سرد مصرف بنزین موتور افزایش می یابد.

هرچقدر که روغن بیشتری از خودرو دفع شود روغن سوزی موتور بیشتر و کارایی آن کمتر می شود.