ابداع روش کم هزینه استخراج لیتیوم | یک شرکت کانادایی روش

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری ، به نقل از نیواطلس، شرکت ولت لیتیوم قصد دارد میادین نفتی قدیمی را به محلی برای تولید لیتیوم تبدیل کند.

از آنجایی که استقبال جه، از خودرو های الکتریکی شتاب بیشتری می گیرد و شبکه های برق در سراسر جهان به راه اندازی بانک های عظیم باتری روی می آورده اند تا تقاضا را در مقابل عرضه متناوب انرژی های تجدیدپذیر متعادل کنند، جهان به مقادیر بی سابقه ای از لیتیوم نیاز خواهد داشت تا گرسنگی سیری ناپذیر جهان برای باتری را برطرف کند.

در مقابل، حدود 13 سال طول می کشد تا یک معدن جدید است،اج لیتیوم راه اندازی شود، و معادن و طرح های موجود و آتی برای است،اج لیتیوم از آب نمک، فقط نیمی از تقاضای پیش بینی شده را تامین می کنند.

یک شرکت کانادایی روش جدیدی برای است،اج لیتیوم ارزان قیمت ابداع کرده تا این ف، حیاتی برای ساخت باتری را از آب نمک های کم غلظت میادین نفتی است،اج کند.

روش معمولی برای از آب نمک زیرزمینی این است که آن را به روی زمین پمپاژ کرده و سپس آب نمک را در حوضچه های غول پیکر سطحی ذخیره کنید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020476227834744832/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85

است،اج مستقیم لیتیوم (DLE) یک روش تازه برای افزایش سریع و ارزان تولید این ماده از آب نمک است که یادآور روش است،اج نفت شیل است.

تقاضای جه، برای لیتیوم در دهه آینده تشدید خواهد شد.