ابهام هایی که درباره دور دوم فروش بر طرف می شود: دو هفته پُرالتهاب در انتظار متقاضیان خرید خودرو

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306936506220544/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C