اجاره ماشین عروس رویایی برای یک شب به یاد ماندنی/ قیمت روز ا آبان

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65386512/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%2F