اخبار بازار خودرو/ پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده با یک شیب ملایمقیمت خودرو امروز، 24 اردیبهشت 1402، نوسان زیادی را تجربه کرد. در این میان خودروهای داخلی با افزایش و خودروهای مونتاژی و خارجی با کاهش قیمت مواجه شدند. – قیمت خودرو در هفته های گذشته تحت تاثیر ثبات نسبی در نرخ ارز و همچنین برگزاری مرحله دوم طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه …
منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205732819312640/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87