ارسال پیامک غیرقانونی بیش از یک میلیون به صاحب خودرو خبرگزاری ایران و جهان نیوز

منبع خبر: اسمارتک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021233250440800256/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88