از مشکلات اصلاح ثبت نام خودرو تا تاثیر افزایش مالیات بر قیمت سیگار و تنباکو

بعد از اینکه همه افراد انتخاب ،د، چند روز سایت بسته می شود تا بر اساس اولویت اول آن ها پالایش شود و در نهایت ترتیب دریافت خودرو در سال 1402 مشخص شود.

اما اصلاح ثبت نام برای متقاضیان با چالش هایی همراه بود که تاکنون پاسخ بخشی از آن ها مشخص شده است.

برای مثال هنگام ورود به سامانه دو گزینه لغو سفارش و انصراف وجود دارد که متقاضیان اصلاح سفارش باید گزینه لغو سفارش را انتخاب کنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020236050679801856/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

در هفته ای که گذشت اخبار مربوط به چالش های اصلاح ثبت نام خودرو و افزایش قیمت دخ،ات به دلیل مالیات از جمله مهم ترین اخبار صنعت و تجارت بود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، در ادامه کش و قوس های مربوط به ،ت دهی در طرح یکپارچه تخصیص خودرو، این هفته موعد اصلاح ویرایش متقاضی، رسید که ،ت تحویل خودروی آن ها مربوط به سال 1403 بود.

– در هفته ای که گذشت اخبار مربوط به چالش های اصلاح ثبت نام خودرو و افزایش قیمت دخ،ات به دلیل مالیات از جمله مهم ترین اخبار صنعت و تجارت بود.

بر این اساس از پنج اردیبهشت به مدت پنج روز، ی،ی تا روز شنبه، افرادی که اولویت دریافت خودروی آن ها سال 1403 است، می توانند پنج اولویت از شرکت های مختلف را انتخاب کنند که دریافت آن سال 1402 است.