استاندار مازندران: قصد بستن ساحل را در ماه محرم نداریم

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020412159797952512/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85