استخدام فروشنده (نمایشگاه ماشین) با پاداش و پورسانت در سعادت آباد تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020419945102280704/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%28%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%29-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA