استخدام مکانیک خودروهای سنگین و نیمه سنگین در مکانیک یار در قم – «ای استخدام»

استخدام مک،ک یار

شرکت مک،ک یار، عاملیت امدادی سیار و خدمات پس از فروش ایران خودرو دیزل جهت خدمت رس، بهتر و سریعتر به مشتریان خود و سایر خودروهای فعال در بخش حمل و نقل عمومی در کشور در استان قم از استادکاران و تعمیرکاران بخش های متفاوت با شرایط عالی جهت شهر محل زندگی و کار خود در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری میکند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65744369/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%B1