استخدام کارمند فروش خودرو با بیمه در پاک روان خودرو باروس در مشهد

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020111626565734400/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88