استفاده از مواد شیمیایی سرطان زا در خودروهای تولیدی آمریکا

،ت فدرال آمریکا در زمینه استفاده از چنین موادی استانداردهایی را وضع کرده و NHTSA نیز استفاده از مواد ضد آتش یاد شده را از دهه 70 میلادی ا،امی نموده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030202881839759360/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

چنین موادی از اوایل قرن 21 تاکنون در خودروها بکار می روند.

مطالعات نشان می دهد در خودروهای تولید آمریکا از مواد شیمیایی سرطان زا استفاده شده است.

محققان منبعی از مواد شیمیایی سرطان زا را در خودروهای آمریکایی یافته اند هرچند شاید این یافته ها به ،وان راهی برای کاهش ریسک ابتلا به این بیماری خطرناک بکار روند.

این مواد شیمیایی به منظور جلوگیری از سوختن وسایل یا جلوگیری از سرایت آتش به سایر بخش ها بکار می روند و در فوم صندلی خودروها نیز وجود دارند.

ژورنال علمی محیط زیست و تکنولوژی مطالعه ای با تمرکز روی مواد آزاد شده از فوم صندلی در دمای بالا منتشر ساخته است.

در مواد شیمیایی ضد آتش flame ،ants می توان ،یبات متنوعی از جمله اتر دی فنیل پلی برومینات ها را تشخیص داد.

مواد یاد شده می توانند مشکلات زیادی از مسمومیت دستگاه عصبی تا اختلال در تنظیم هورمون تیرویید و حتی سرطان را ایجاد کنند.

– مطالعات نشان می دهد در خودروهای تولید آمریکا از مواد شیمیایی سرطان زا استفاده شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازپدال، مطالعه موردبحث می گوید آمریکایی ها مواد شیمیایی موسوم به flame ،ants را در خودروها نفس می کشند.