استقبال مردم از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و کمترین رضایت از فروش خودرو در بورس

  از جمله اقدامات و، صمت، اجرای طرح عرضه خودرو از طریق یک سامانه متمرکز بود که بعدها با ،وان سامانه یکپارچه عرضه خودرو معرفی و شناخته شد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری ،، به دنبال نابسام، هایی که در حوزه تولید و عرضه خودرو وجود داشت، رییس جمهور در اسفند 1400 دستورالعمل 8 ماده ای را برای ساماندهی تولید و عرضه خودرو صادر کرد و پس از آن نیز و، صنعت، معدن و تجارت بلافاصله اقداماتی را در راستای بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو آغاز کرد.

براساس نظرسنجی که در سامانه عرضه یکپارچه خودرو از حدود 460 هزار متقاضی انجام شده است، متقاضیان ،ید خودرو، بیشترین رضایت را از مدل «عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه» ثبت کرده اند و «عرضه خودرو در بورس کالا» کمترین رأی را داشته است.

  بر این اساس در مورخ 17 اردیبهشت 1401 در نامه ای که به امضای عبدالله توکلی، سرپرست دفتر صنایع خودرو، رسیده بود خطاب به مدیران شرکت های خودروسازی کشور ذکر شد : پیرو اجرای بند 5 دستورات ابلاغی ریاست جمهوری (موضوع نامه شماره 161869 مورخ 1400.

15) در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو (نامه شماره 60.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411129642483712/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86

12.