اصرار دولت برای گران شدن خودرو، خودروسازان را مجبور به فروش اقساطی کرد!

3 چک 4 ماهه

21 درصد دی و بهمن 1401


انتظار می رود که نمایندگان با استیضاح و برکناری فاطمی امین به این اوضاع اسفناک پایان داده و ،ت را از بن بست خودساخته خارج کنند.

در تازه ترین مورد، شرکت سایپا اقدام به عرضه خودرو شاهین به صورت ا،اطی کرده است، زیرا با قیمت کمتر از 310 میلیون تومان هم در بورس کالا نتوانست حتی 200 دستگاه بفروشد و حالا رو به فروش ا،اطی آورده است.

70 میلیون تومان

شرکت سایپا از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/07/30 فروش ا،اطی شاهین را فعال کرده است.

نوع خودرو مبلغ پیش پرداخت مبلغ تسهیلات شرایط باز پرداخت نرخ تسهیلات زمان تحویل
شاهین G 172 میلیون و 373 هزار و 500 تومان

پایان/


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65375713/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87

100 میلیون تومان

مونتاژکاران داخلی هم توان فروش محصولات خود را ندارند و تنها به دلیل اینکه با قیمت های تقریبا دو برابر اقدام به عرضه محصول می کنند توانسته اند با فروش قطره چک، مشکل تامین نقدینگی پیدا نکنند. در صورتی که واردات خودرو آزاد شود آنها نیز مجبور به عرضه خودرو با قیمت های رقابتی می شوند، اما تیم اقتصادی ،ت اصرار دارد تا واردات خودرو را انجام ندهد و آنرا به برجام گره زده است.

تنها خودروهایی که صف ،ید چند میلیون نفری دارند خودروهایی هستند که مشمول قیمتگذاری ،تی می شوند و به دلیل حاشیه سود 100 درصدی با بازار میلیون ها نفر متقاضی دریافت آنها با قرعه کشی می شوند که غلیظ ترین نوع سفته بازی در بازار داخل است و حواشی زیادی مانند ابهام درباره ساختگی بودن قرعه کشی یا حداقل بخشی از آنرا در جامعه ایجاد کرده است.

تبدیل بازار داخل به دو بخش قرعه کشی و تشکیل میلیون ها نفر ایستاده در صف ،ید، و بخشی که به دلیل قیمت های سرسام آور که حتی با فروش ا،اطی هم نمی تواند مشتری کافی داشته باشد و بحران تقاضا دارد، سیاستی است که تنها از و، صمت ،ت سیزدهم بر می آید.

به گزارش تحریریه، اصرار عجیب تیم اقتصادی ،ت سیزدهم برای گران ، خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران، خودروسازان را مجبور به فروش ا،اطی کرده است! زیرا مصرف کننده ایر، توان ،ید ندارد و از بازار بیرون رانده شده است. فروش ا،اطی که البته باز هم راهکار نهایی نیست و به دلیل بالا بودن ا،اط از توان ا،ر متقاضیان خارج می باشد که بحران تقاضا را باعث شده است.