اطلاعیه مهم برای شهروندان اصفهانیدر این اطلاعیه به هموطنان اصفه، و مسئولان توصیه شده است ضمن کاهش تردد خودرو ها و کنترل فعالیت واحد های صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر عدم تردد غیرضروری برای تمام افراد، – هواشناسی استان اصفهان هشدار نارنجی صادر کرد اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره تشدید …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66511325/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C