اعتراف به دلاری بودن قیمت خودرو! + فیلمبا گران و ارزان شدن دلار قیمت خودرو هم تغییر کرد. برای کنترل قیمت خودرو کاری به جز عرضه زیاد خودرو از دست ما برنمی آید. –
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011269699540072448/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%21-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85