اعتصاب تاجران و مغازه داران پاکستانی در اعتراض به تورم و بالا بودن هزینه ها

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020604458079125504/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85