اعتصاب تاریخی کارگران شرکت های خودروسازی آمریکا | هزاران

این اعتصاب ها عملیات این کارخانه های خودروسازی را مختل ساخته و همچنین نشان می دهد که اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا رویکرد سابقش در مذاکرات جداگانه با هر یک از شرکت های خودروسازی را کنار گذاشته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020621635280306176/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

به نوشته پایگاه شبکه ژئو تی.

این اعتصاب تاریخی واکنش جو بایدن ، رییس جمهور آمریکا را در پی داشت.

نزدیک به 12700 کارگر، با شرکت در این اعتصاب، افزایش دستمزد به میزان 36 درصد در طی چهار سال را مطالبه ،د.

او دستیار، را  برای حل بن بست به این کارخانه ها فرستاده و درخواست کرد که این سه شرکت بزرگ خودروسازی سودهای قابل توجه این کارخانه ها را بین نیروی کارشان توزیع کنند.

وی ، این اعتصاب به صورت همزمان توسط کارگران کارخانه های شرکت های خودروسازی سرشناس جنرال موتورز ، فورد و استلانتیس در سه ایالت میسوری، میشیگان و اوهایو اجرا شد.

هزاران کارگر کارخانه های خودروسازی سرشناس آمریکا در اقدامی تاریخی در اعتراض به پایین بودن دستمزدهایشان اعتصاب ،د.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه بین الملل خبرگزاری ،، نزدیک به 12700 کارگر عضو اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا برای نخستین بار در تاریخ این کشور اعتصاباتی هماهنگ را در سه کارخانه بزرگ تولید خودرو در اعتراض به شرایط شغلی و پایین بودن حقوق هایشان به اجرا گذاشتند.