اعتصاب کارگران غول های بزرگ خودروسازی آمریکابرای نخستین بار در تاریخ آمریکا بیش از 12 هزار کارگر عضو اتحادیه کارگران خودروسازی، در واکنش به عدم موضعگیری مدیران این شرکت ها در قبال افزایش 5 درصد مزد، – به خیابان ها آمدند. به گزارش به نقل از ایلنا، روز گذشته کارگران سه غول بزرگ خودروسازی آمریکا فورد، کرایس، و جنرال …
منبع خبر: کارآفرین نیوز
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020603903593103360/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7