اعضای شبکه کلاهبرداری با پوشش پیش فروش خودرو دستگیر شدند

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501213125396480/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF