اعلام اولویت بندی متقاضیان خرید خودرو 24 خرداد | قیمت برخی خودروها همچنان نامشخص

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020338167268960256/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C