افت باورنکردنی قیمت خودروهای وارداتی در یک هفته اخیرارزیابی بازار خودروهای وارداتی نشان دهنده آن است که این خودروها در هفته سپری شده با افت 50 تا 250 میلیون تومان قیمت گذاری شدند. به گزارش وقت صبح به نقل از اقتصادنیوز؛ – براساس ارزیابی بازار در هفته سپری شده توسان IX35 افتی 250 میلیون توم، را تجربه کرد و این افت در آزرا 2019 به …
منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020332990698549248/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1