افزایش عجیب قیمت پراید

منبع خبر: جار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030200499520358400/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF