افزایش فوتی های تصادفی اربعین؛ فوت 7 ایرانی در استان واسط عراق

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020650118137528320/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7