افزایش قیمت خودرو محصول نامطلوب بودن سرمایه گذاری در بازارهای خرد است


فرهاد استادمنش عدم مطلوبیت در ایجاد شغل و سرمایه گذاری در بازار های ،د را یکی از عوامل افزایش تصنعی قیمت خودرو ،وان کرد.

– فرهاد استاد منش، کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ثبات در بازار ارز را عامل اساسی در قیمت گذاری کالا های مرتبط با واردات برشمرد و گفت: قیمت دلار به ،وان ارز مرجع برای واردات کشور، تاثیرات زیادی روی قیمت خودرو دارد؛ چرا که همه قطعات خودرو در داخل تولید نمی شود.

وی افزود: بازار خودرو داخلی به دلیل بالارفتن قیمت ارز، افزایش قیمت را تجربه می کند.

همچنین موج نقدینگی به سمت بازار های خودرو، سکه و دلار حرکت کرده و تقاضای کاذب ایجاد کرده است.

این کارشناس خودرو موج افزایشی جدید در قیمت خودرو را پیش بینی کرد و با اشاره به اینکه قیمت خودرو یکبار به علت افزایش قیمت دلار و بار دیگر نیز به تن، تورم رشد می کند، گفت: میزان تولید و شرایط اقتصادی جوابگوی تقاضای کاذب بازار نیست و در شرایط فعلی باید از خانوار هایی که بیش از یک خودرو دارند مالیات گرفته شود تا نیاز کاذب بازار برطرف شود و قیمت عقلایی شود.

استادمنش تاکید کرد: اقتصاد یک موضوع تفکیک شده از هم نیست و به صورت شبکه ای کار می کند.

وقتی حجم نقدینگی افزایش پیدا می کند سرگردان به دنبال اولین بازار برای نجات خود است تا از موج بازار عقب نما


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66050519/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C