افزایش قیمت سایپایی ها در ابتدای تابستان + جدول

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020418573722441728/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84