افزایش قیمت پراید در یک شب؛ 15 میلیون گران شد!بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش دوباره قیمت ها در این بازار است، به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل 111 آن از 230 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به 245 میلیون تومان رسیده است و مدل 131 آن نیز در این مدت 16 میلیون تومان گران شده است و 235 میلیون …
منبع خبر: پنجره نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66145508/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%9B-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21