افزایش واردکنندگان خودرو در صورت پشت سرگذاشتن الزامات آیین نامه ای7 شرکت از میان 350 درخواست برای واردات خودرو انتخاب شدند و شرکت های دیگر نیز با پشت سر گذاشتن ا،امات آیین نامه ای، می توانند مجوز واردات را دریافت کنند. – سخنگوی و، صمت گفت: 7 شرکت از میان 350 درخواست برای واردات خودرو انتخاب شدند و شرکت های دیگر نیز با پشت سر گذاشتن ا،امات آیین نامه ای، می توانند مجوز واردات را دریافت کنند. گفت: بیش از 350 درخواست برای واردات به دفتر صنایع خودرویی و، صمت رسیده بود، ولی آیین نامه ا،اماتی داشت که باید از سوی این شرکت ها محقق می شد. قالیباف افزود: در بررسی های اولیه 24 شرکت ا،امات را پشت سر گذاشتند و برای خودروهای زیر 10 هزار یورو 10 شرکت اعلام آمادگی ،د که از این میزان 7 شرکت به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند. وی با بیان این که فرایند بررسی صلاحیت شرکت ها ادامه دارد و در به روی ،ی بسته نشده است، ادامه داد: به محض این که شرکت ها ا،امات آیین نامه ای را پشت سر بگذارند، خواهند توانست مجوز واردات را دریافت کنند. به گفته قالیباف اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می داند، اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد، چون فرایند بررسی ها همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65437965/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87