افزایش کشته ها در تصادف های نوروزی/ باید درباره راه و خودرو مطالبه ملی داشته باشیمنوروز امسال تعداد تصادف های منجر به فوت 21 درصد کاهش یافته، اما تعداد متوفیان این حوادث از 21 نفر به 23 نفر افزایش یافته است. – ایسنا/خوزستان رییس پلیس راه خوزستان گفت: نوروز امسال تعداد تصادف های منجر به فوت 21 درصد کاهش یافته، اما تعداد متوفیان این حوادث از 21 نفر به 23 نفر …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030110164179625984/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%2F-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87