افزایش 2 میلیونی قیمت خانواده تیبا در بازار + جدول


به گزارش فرتاک نیوز،

رصد بازار نشان دهنده آن است که از میان محصولات سایپا «کوییکR» تنها خودرویی بود که امروز بدون تغییر راهی بازار شد و سایر محصولات سایپا رشد قیمت داشتند. براساس ارزیابی بازار امروز «ساینا» با افزایش 2 میلیونی بیشترین رشد قیمت را در میان محصولات سایپا به خود اختصاص داده است؛ سایر سایپایی ها امروز با رشدی یک میلیونی در بازار دست به دست شدند.

قیمت محصولات سایپا در بازار

خودروهای «شاهین»، «کوییکR»، «کوییک معمولی»، «تیبا صندوقدار»، «تیبا2 معمولی» و «ساینا» محصولاتی هستند که امروز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

خودرو «شاهین» امروز با افزایش یک میلیونی در بازار 366 میلیون تومان قیمت خورد. از سوی دیگر رصد بازار نشان دهنده آن است که امروز «ساینا» هم با رشد یک میلیونی در بازار 222 میلیون توم، باقی ماند.

 

ارزیابی بازار نشان دهنده آن است که در میان خانواده کوییک هم با رشدی یک میلیونی در بازار قیمت گذاری شدند، با این شرایط  «کوییکR » در بازار به  226 میلیون توم، قیمت خورد و «کوییک معمولی» هم در بازار 216 میلیون تومان دست به دست.

اما «تیبا صندوقدار» با افزایش یک میلیونی در بازار رشدی 2 میلیونی داشت و 207 میلیون تومان قیمت خورد و «تیبا 2 معمولی» هم با رشدی 2 میلیون توم، در بازار 220 میلیون در بازار دست به دست شد. 

سایپا 22

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65629962/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84