افزایش 30درصدی روند تأمین قطعات یدکی محصولات سایپا در دوره گارانتی

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411476491630592/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-30%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87