افزایش 30 درصدی قیمت خودرو در یکسال اخیر/ واردات منجر به افزایش نرخ ارز می شود/ مجلس پای شورای رقابت را به میان کشید

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65907366/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%2F-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87