افزایش 39 درصدی تولید در روزهای ابتدایی سال/ اصلاح قیمت ها مسیر رشد تولید را هموار کرد

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020107633899356160/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%2F-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7