افزایش 40 درصدی نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیکمدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفت: در طرح ترافیک سال 1403، خودروهای برقی و هیب، در صورت ثبت خودرو در دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری، – ، شهریار افندی زاده، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در مورد اجرای طرح ترافیک در سال جدید که از 14 فروردین …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030110382557767680/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9