افزایش 50 میلیارد دلاری ارزش تسلا / ایلان ماسک دوباره رکورد زد

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400817412780032/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF