افشاگری جدید رشیدی کوچی درباره قیمت خودرو| چه کسانی خودروی 500 میلیونی را تا 2 میلیارد بالا بردند؟

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020706622094512128/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C