الزامات تحقق تولید 1.6 میلیون خودرو در سال 1402 / تولید و تیراژ دستوری نیست

6 میلیون دستگاهی، کمی بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، اما نسبت به سال 1400 رشد حدود 25 درصدی در شمارگان تولید خودرو محقق شد.

، آرش محبی نژاد درخصوص صنعت قطعه سازی و فراز و نشیب های این صنعت در سال 1401 اظهار داشت: سالی که گذشت شاید از نظر تحقق برنامه ها و تیراژ مد نظر خودرو توفیق زیادی حاصل نشد، زیرا با وجود برنامه ریزی تولید 1.

وی ادامه داد: با رصد بسیار خوب وضعیت صنایع خودروسازی و قطعه سازی از سوی و، صمت، همچنین تعامل بسیار خوب مسوولان وزرات


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011213398370174976/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به برنامه های سال 1402 تولید خودرو و مطرح شدن تیراژ دست کم 1.

وی خاطرنشان کرد: این رشد در خودروسازان بخش خصوصی چشمگیرتر هم بود و با وجود مشکلات موجود و تنگناها، در مجموع عملکرد قابل قبولی از بخش خودرو و قطعه سازی کشور شاهد بودیم.

محبی نژاد در ادامه به برخی مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: هر برنامه پیش نیازها و م،وماتی دارد که از جمله مهمترین آنها تامین نقدینگی، اصلاح به موقع قیمت ها و قراردادها، قراردادهای هوشمند زنجیره تامین و بهینه سازی شیوه های فروش قابل اشاره است، اما هیچ یک از آنها در سال 1401 محقق نشد.

6 میلیون دستگاهی در این سال گفت: – باید پیش نیازها و ا،امات این برنامه فراهم شود زیرا زیرا تولید، تیراژ و کیفیت دستوری نیست.