امتیاز عجیب خودروسازان به مادران/ ماجرای خرید خودرو بدون واریز پول چیست؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66538644/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2