امتیاز عجیب خودروسازان به مادران/ ماجرای خرید خودرو بدون واریز پول چیست؟و، صمت شرط ویژه ای برای ،ید خودرو از خودروسازان وضع کرده است؛ اینکه تنها افرادی می توانند در این طرح شرکت کنند که وجه ،ید خودرو در حساب بانکی آنها موجود باشد. – اما این شرط برای همه نیست. هفته گذشته بود که و، صمت در بخشنامه ای اعلام کرد تنها افرادی می توانند در …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66538644/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2