امشب آخرین مهلت تعریف حساب وکالتی خرید خودرو | جزییات کاملصفحه اقتصاد در این خبر به توضیحاتی درباره جزئبات آ،ین مهلت تعریف حساب وکالتی ،ید خودرو پرداخته شده است. مهلت تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت برای ثبت نام در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها که از20 اردیبهشت ماه آغاز شده بود، – صفحه اقتصاد در این خبر به توضیحاتی …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020228486773874688/%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA