انبوه تقاضا در برابر رکود/راه حل عملی مساله فلسطین از نگاه روزنامه جمهوری اسلامی/لجاجت و بلاهت سران اسراییل به ضررشان شد

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020705780911960064/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%2F%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2