انتقاد از سیاست سکوت و تماشا در برابر افزایش مصرف بنزین/ به جای یارانه به خودرو، یارانه بنزین را به همه مردم بدهید

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030225089100421120/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81